Naše služby

Provádíme kompletní kominické služby: kontroly, čištění, revize, výpočty, montáž, rekonstrukce a opravy, prodej komínů a krbů.

Kontrola a čištění spalinových cest

Provádíme pravidelné kontroly a čištění spalinových cest (komínů) pro všechny druhy paliv a provozu.

Rekonstrukce a opravy komínů

Pro všechny druhy paliv, všechny typy provozu, všemi typy materiálů 
 

Revize spalinových cest

Provádíme revize spalinových cest včetně výpočtu spalinové cesty.
 

Zpracování projektu

Vypracujeme Vám kompletní projekční podklady. 

Prodej a montáž komínů

Prodáváme a montujeme komínové systémy od více výrobců. Všechny námi dodávané komínové systémy jsou certifikovány a mají prohlášení o shodě. 

Kamnářské práce

Zajistíme kompletní kamnářské služby od dodání produktů po realizaci.

Objednejte si naše služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

Kontrola a čištění spalinové cesty


Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

 • a) toho, zda stav a provedení spalinové cesty v době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
 • b) toho, zda stav a provedení spalinové cesty zajistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší,
 • c) zajištění volného a bezpečného přístupu ke spalinové cestě a k jejím vybíracím, vymetacím, kontrolním, měřicím a čisticím otvorům,
 • d) spalinové cesty z hlediska dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a stavebních hmot třídy reakce na oheň B až F,
 • e) zajištění požární bezpečnosti viditelných a přístupných míst spalinové cesty, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby,
 • f) jejího stavebně technického stavu a
 • g) toho, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi.

Kdo může provádět kontrolu a čištění spalinové cesty?

Kontrolu spalinové cesty provádí kominík nebo kominická firma, která má živnostenské oprávnění v oboru Kominictví. 

Jak často komín kontrolovat a čistit nám ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb. 

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Revize spalinové cesty

Kdy se revize spalinové cesty provádí nám ukládá vyhláška č. 34/2016 Sb.

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost
  spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
 • po komínovém požáru, nebo
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.                                                                                                                   

Co potřebujeme k revizi za podklady?

 • projektovou dokumentaci (v případě, že byla vyhotovena),
 • dokumentaci ke spalinové cestě, ke komínu (výrobce, prohlášení o vlastnostech),
 • dokumentaci k připojenému spotřebiči paliv,
 • zhotovitel konstrukce spalinové cesty
 • výpočet spalinové cesty
Kdo může provádět revizi spalinové cesty?
Kominík - Revizní technik spalinových cest 36-024-H

(název a číselné označení profesní kvalifikace)